Atas Nama Membela Kesucian Agama

NU Maroko, Atas Nama Membela Kesucian, Imam Ibn Jarir at-Thabari dibunuh, al-Hallaj disalib, al-Ma’riy dipenjarakan, Ibn Hayyan ditumpahkan darahnya, al-Minmar diusir, Kitab-kitab al-Ghozaly, Ibn Rusyd dan al-Asfahani dibakar, al-Farabi, ar-Razi, Ibn Sina, al-Kindi dan al-Ghozaly dikafirkan. as-Syahrowardi disembelih. Potongan tubuh Ibn al-Muqoffa dimasak dalam kuali kemudian dibakar di depannya agar dimakannya sebelum kemudian disiksa sampai wafat. al-Ja’d Ibn Dirham disembelih. Merekapun mengantung kepala Ahmad ibn Nashr dan mengarak keliling kampung, mencekik Syaikh Lisanuddin ibn al-Khatib dan membakar jasadnya, juga mengafirkar Ibn al-Farid serta menolaknya di dimanapun ia berada….

***

Sekali lagi, semua itu ATAS NAMA MEMBELA KESUCIAN AGAMA.

Sumber di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *